Apollo Bay & Otway Riding Club Showjumping 2015 EcoTak Series Round 2 - 23 August